Digitalna transformacija P4D Anvina d.o.o.

Anvina d.o.o. P4D

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Anvina d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

    Cilji operacije so:
  • hitrejše izvajanje procesov v podjetju,
  • preglednejši način dela,
  • povečanje prisotnosti na trgu in prihodkov,
  • zmanjšanje količine odpadkov in boljši izkoristek surovin in materialov pri delu,
  • uspešneje in učinkoviteje povezovati trgovine,
  • zmanjšanje stroškov.

Celotna vrednost operacije: 165.653,00 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.390,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«

Za več informacij nas kontaktirajte